Am primit pe mail un răspuns oficial de la eON Gaz România, legat de articolul nostru de zilele trecute. Reproducem integral textul comunicatului, lăsându-vă pe voi să comentați.

Noi nu am înțeles foarte clar ce vrea să spună eON Gaz, care într-un fel recunoaște că a luat abuziv banii din diferența de TVA din buzunarele abonaților, dar se scuză, spunând că dă banii aceia statului român.

Nu știm cum se face, dar în țara asta nimeni nu ține cu cetățeanul, toți îi umblă cu de-a sila prin portofel, dar au explicații savante.

 

Către redacţia maramureşenii.ro

Având în vedere articolul postat pe website-ul Dvs. în data de 11 februarie a.c., cu privire la posibile erori apărute în procesul de facturare a gazelor naturale în luna ianuarie 2016, dorim să facem următoarele precizări:

În primul rând, dorim să vă informăm asupra faptului că, în conformitate cu art. 265, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect datorat bugetului statului. Aceasta înseamnă că E.ON Energie România este doar un agent colector pentru bugetul statului, iar afirmaţia că societatea noastră se îmbogăţeşte cu această taxă este nefondată şi fără un fundament legal, aceste sume rezultate fiind virate integral către bugetul de stat.

În ceea ce priveşte regimul TVA aplicabil gazelor naturale, menţionăm următoarele aspecte legale:

  • conform art. 281, alin. (8) din Codul fiscal, livrările de gaze naturale reprezintă, din perspectiva TVA, o livrare continuă, pentru care data livrării se consideră că are loc la data specificată în contract pentru plata bunurilor, sau, dacă data plăţii nu este specificată în contract, livrarea se consideră că are loc la data emiterii unei facturi;
  • conform pct. 39, aliniatul (2) din Normele de aplicare a Titlului VII din Codul Fiscal, în cazul facturilor de gaze naturale emise către populaţie, pentru care clientul nu transmite indexul de consum, societatea de furnizare emite o factura pentru o valoare estimată a consumului de gaze naturale, iar pentru această factură se consideră că data livrării este data emiterii facturii de consum estimat; aceasta înseamnă că, din punct de vedere al TVA-ului, factura estimată este o factură de livrare de gaze şi nu o factură de avans;
  • conform art. 291, aliniatul (6), din Codul Fiscal, în cazul schimbării cotei de TVA, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri;
  • normele de aplicare a articolului menţionat anterior, prevăd faptul că, în cazul livrărilor de gaze către populaţie, pentru care s-au emis facturi de consum estimat, şi pentru care mai apoi se emit facturi de regularizare, regularizarea presupune ajustarea bazei de TVA facturate iniţial ca estimat, aceasta însemnând diminuarea sau majorarea bazei taxabile, după caz. Practic, vorbim doar de facturarea unei diferenţe, în plus sau în minus;
  • referitor la cota de TVA aplicabilă facturii de regularizare, Normele de aplicare a Codului fiscal menţionează clar că pentru facturarea acestei diferenţe de regularizare se va folosi cota de TVA valabilă la data emiterii facturii de regularizare.

În cazul menţionat în articol avem următoarea situaţie: o factură de consum estimat pentru perioada 06.10.2015 – 04.11.2015, cu o cantitate de 1.025, 864 de kWh – pentru această factură, livrarea a avut loc, din perspectiva TVA, la data emiterii ei, în luna noiembrie 2015 şi cota de TVA aplicabilă conform legii a fost de 24%. A doua factură conţine consumul estimat pentru perioada 05.11.2015 – 04.12.2015, cu o cantitate de 1.045,100 de kWh – şi pentru această factură livrarea a avut loc, din perspectiva TVA, la data emiterii ei, în luna decembrie 2015 şi cota de TVA aplicabilă conform legii a fost de 24%.

Pentru perioada 05.12.2015 – 06.01.2016 avem un consum real de gaze naturale; pentru acest consum livrarea a avut loc, din perspectiva TVA, la data emiterii facturii de regularizare, în luna ianuarie 2016, aşadar cota de TVA aplicabilă pentru acest consum realizat este 20% (cota valabilă la data emiterii facturii).

Primele două facturi fiind cu consum estimat, nu putem determina cu exactitate cât din diferenţa de 2.949 kWh (adică diferenţa dintre consumul efectiv realizat în cele trei luni şi consumul facturat ca estimat în 2015) este aferentă livrărilor din noiembrie şi decembrie (adică facturilor de estimat emise în noiembrie şi decembrie) şi cât este aferentă consumului realizat în perioada 05.12.2015 – 06.01.2016, facturat în 23 ianuarie 2016. Prin urmare, conform prevederilor din Codul fiscal mai sus menţionate, se va aplica cota de TVA de 20% pentru întreaga diferenţă.

Analizând în ansamblu facturile de consum estimat din noiembrie şi decembrie, şi factura de regularizare din ianuarie 2016, veţi constata că E.ON Energie România a colectat TVA de 20% doar pe diferenţa dintre cantitatea reală şi cea estimată, în conformitate cu prevederile legale. Pentru că sistemul informatic de facturare nu permite aplicarea a doua cote de TVA (şi 20% şi 24%), sistemul arată şi facturile de estimare stornate cu cota de TVA nouă. Însă legislaţia ref. TVA nu permite ca tot consumul din perioada supusă regularizării să fie facturat cu cota de TVA de 20%.

În concluzie, materialul publicat conţine o serie de erori şi am aprecia în mod deosebit dacă aţi publica informaţiile de mai sus referitoare la modul de facturare.

Departament Comunicare Corporatistă

E.ON Energie România

eon raspuns_Page_1

 

eon raspuns_Page_2