Noi, echipa de candidați pentru Consiliul Local și Primăria Baia Mare, suntem cetățeni simpli, cinstiți și cu studii superioare, veniți din mediul privat, care nu am ocupat funcții publice și politice în ultimii 10 ani. Vă propunem să cunoașteți și să dezbatem împreună programul nostru pentru Baia Mare.

Știm azi ce contează mâine, pentru Baia Mare și Maramureș:

  1. Dezvoltare economică și locuri de muncă

  2. Administrație transparentă și eficientă

  3. Educație performantă, orientată spre piață și viitor

  4. Infrastructură urbană modernă

  5. Capitală a sportului pentru toți și a culturii tradiționale

Calin Herteg M10 Maramures Baia Mare

Să analizăm în detaliu viziunea noastră pentru fiecare din aceste cinci domenii esențiale:

1. Dezvoltare economică și locuri de muncă

Mai întâi trebuie să vorbim despre bunăstarea băimărenilor, ca să putem vorbi despre cultură, sport, educație și calitatea vieții în Baia Mare, și nu invers. Administrația locală poate, prin politicile publice adoptate, să stimuleze creșterea economică a orașului.

Există două direcții ce trebuie urmărite: atragerea de noi investitori și susținerea inițiativelor locale. O dezvoltare economică durabilă trebuie să pornească de la resursele și potențialul existent, dar trebuie să privim și în viitor, pentru a prevedea care sunt sectoarele economice cu potențial mare de creștere.

Atunci când vorbim despre dezvoltare durabilă, includem și respectul față de mediu și crearea unei infrastructuri educaționale care să susțină acest proces.

Proiectul nostru prevede:

– Înființarea unui parc industrial de mari dimensiuni: minim 10 companii localizate, minim 5000 de locuri de muncă în 4 ani.

– Politici publice pentru transformarea Băii Mari într-o Capitală a Mobilei. Susținerea investitorilor din acest sector și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale și de utilități specifice acestei industrii.

– Baia Mare poate să devină Capitala Eco-Turismului și placa turnantă a agro-turismului si etno-turismului din România, valorificând poziția sa de punct de plecare spre destinațiile de mare atractivitate din Maramureșul Istoric și Transilvania. O campanie de publicitate inteligentă la nivel european și apoi global, dublată de dezvoltarea de resurse umane calificate pentru acest sector și de constituirea unor standarde de operare pentru turismul individual și pentru grupuri mici pot asigura succesul acestui proiect.

– Instituirea unor ghișee/birouri unice (one stop shop) pentru toți cei ce doresc să își înființeze afaceri și crearea unui mediu prietenos pentru investitori prin asigurarea de către primărie, în mod gratuit și rapid, a Planurilor Urbanistice Zonale dedicate zonelor industriale și cu destinație comercială.

– Susţinerea lanțurilor de distribuție alimentară scurte ale producătorilor agricoli din jurul orașului, în cadrul piețelor agro-alimentare din municipiu. Promovarea produselor alimentare naturale, mai întâi la nivel local și apoi la nivel național și est-european, prin crearea mărcii Produs Natural din Maramureș

– Oprirea exodului de forță de muncă din oraș și din județ prin inițiative de susținere a afacerilor locale. Acordarea de scutiri de taxe și impozite pentru companiile mici și mijlocii care se află în primii trei ani de activitate și angajează minim trei locuitori din Baia Mare.

– Încurajarea afacerilor IT și a celor care folosesc înaltă tehnologie, prin crearea Clusterului Digital Baia Mare. Acesta poate fi amenajat rapid prin transformarea unora dintre spațiile de învățământ școlar sau liceal neutilizate în prezent.


2. Administrație transparentă și utilități la preț corect

Administrația trebuie să lucreze pentru băimăreni în mod transparent și eficient. Rolul ei este să asigure accesul tuturor băimărenilor la bunurile și serviciile publice, furnizate la un preț corect.

Băimărenii trebuie să fie implicați în mod real în procesul decizional, respectiv în deciziile legate de investițiile ce trebuie realizate, pentru a nu mai irosi bugetul în cheltuieli aberante.

Proiectul nostru prevede:

– Reformarea radicală a prestatorilor de servicii și furnizorilor de utilități publice și a modalității de formare a prețurilor pentru cetățeni. Reformarea radicală a companiei de apă Vital și reducerea consistentă a costurilor de operare și a tarifelor acesteia.

Inacceptabil tariful Vital Baia Mare

– Stabilirea de prețuri accesibile și a unor standarde de calitate verificate de experți independenți pentru serviciile de salubritate, amenajare spații verzi, iluminat public, întreținere a drumurilor.

– Inventarierea integrală și rapidă a patrimoniului municipiului Baia Mare, respectiv a tuturor terenurilor, pădurilor și clădirilor aparținând primăriei.

– Stabilirea unor standarde de cost comunicate public și verificate de experți independenți pentru toate cheltuielile și investițiile publice.

– Transparență totală în cheltuirea banilor publici, băimărenii trebuie să știe cum se cheltuie banii lor, respectiv valoarea lucrărilor și contractelor angajate de către primărie. În acest sens, toate contractele încheiate de municipalitate și toate plățile mai mari de 100 de lei efectuate de către Primărie și instituțiile subordonate vor fi publicate pe pagina web în maxim 48 de ore de la încheiere.

– Consultarea reală a băimărenilor în privința marilor proiecte pe care trebuie să le angajeze comunitatea.

– Lansarea a cel puțin 5 noi proiecte de urbanizare pe fonduri europene până în iunie 2017, în valoare minimă de 3 milioane de euro fiecare.

– Asigurarea unui transfer de experiență de la orașe mai dezvoltate către Baia Mare (minim cinci bune practici care să fie evaluate sau aplicate local).

– Parteneriate cu ONG-urile locale care să contureze o mai bună implicare a primăriei în viața comunității.

– Corelarea acțiunilor și proiectelor de dezvoltare dintre administrația locală, universități, licee și școli profesionale și agenții economici.

 

Echipa M10 pentru Baia Mare si Maramures

 

3. Educație performantă, orientată spre piață și viitor

Educația este începutul unui viitor mai bun. Dacă ne dorim ca tinerii să nu mai plece, să avem locuri de muncă bine plătite, este necesar să tratăm educația cu foarte multă seriozitate.

Avem nevoie de școli bine dotate, licee bune și sigure și de universități performante. Ultimele două trebuie să fie bine conectate la cerințele pieței muncii și educația să fie făcută pentru o cât mai bună integrare în societate după absolvire.

Viitorul orașului stă în mâinile noastre, dacă-l vom pierde, merităm tot disprețul generaților care vor veni.

Proiectul nostru prevede:

– Re-înființarea sau constituirea Școlilor profesionale și de meserii pentru industria mobilei, industrie mecanică și electrică, mecanică agricolă, gastronomie, ghizi turistici și personal hotelier.

– Înființarea la Baia Mare a unei Școli Superioare de Turism, Industria Lemnului, Agricultură și IT, în colaborare cu o Universitate de prestigiu sau într-un format autonom.

– Înființarea, împreună cu mediul de afaceri, a unui fond de burse de merit pentru studenții și elevii din Baia Mare, în valoare de minim 150.000 euro anual.

– Acordarea unor burse în valoare de 1000 de euro anual pentru cei mai buni 100 de tineri băimareni absolvenți ai liceelor din județ, care decid să urmeze studiile universitare în Baia Mare

– Identificarea spaţiilor cu potenţial și transformarea acestora în centre de recreere, educație informală şi petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri.

– Racordarea primăriei la linia politică europeană prin activităţile de voluntariat. Asigurarea infrastructurii şi a bazei materiale pentru școli și licee.

– Acordarea unor prime de relocare în valoare de 1000 până la 5000 de euro pentru băimărenii cu vârsta sub 30 de ani, absolvenți de studii superioare în alte centre universitare, cu medii de absolvire peste 8.00, care decid sa revină acasă și să lucreze aici pentru o perioadă de minim cinci ani.

 

4. Infrastructură urbană modernă

Infrastructura trebuie astfel gândită și întreținută astfel încât să stimuleze dezvoltarea urbană și economică și să asigure confort și siguranță în trafic și în propriile locuințe sau locuri de muncă, pentru toți cetățenii.

Baia Mare are nevoie în continuare de investiții majore în infrastructură, atât la nivelul cartierelor, cât și la nivelul marilor proiecte care trebuie realizate împreună cu CJ.

Proiectul nostru prevede:

– Finalizarea centurii municipiului Baia Mare și fluidizarea traficului la punctele de intersecție ale acesteia cu infrastructura rutieră de interior.

– Modernizarea rețelei rutiere, de trafic pietonal și a spațiilor verzi din toate cartierele, începând cu cele cu densitatea cea mai mare de populație. Străzile, trotuarele și parcurile din cartiere, aflate acum într-o stare dezastruoasă, trebuie să capete o față modernă.

– Introducerea unui regulament extrem de strict în privința autorizării și efectuării lucrărilor de utilități efectuate de diverși prestatori la nivelul rețelei rutiere urbane, organizarea intervențiilor tuturor fuirnizorilor de utilități în aceleași intervale de timp și obligarea acestora de a readuce spațiul urban la starea inițială în maxim 15 zile de la finalizarea lucrărilor.

– Marcarea/numerotarea locurilor de parcare din jurul blocurilor și închirierea acestora, pe bază de taxă anuală, către cetățenii care locuiesc în zonă. Realizarea de noi parcări acolo unde se impune și spațiul o permite.

– Reparația capitală a Gării CFR şi Autogării Baia Mare, amenajarea acestora ca și complexe de servicii multidisciplinare, care să includă spații de așteptare moderne, spații comerciale, spații de odihnă și servicii destinate călătorilor.

– Amenajarea unei rețele urbane interioare de 30 de kilometri de piste de biciclete, delimitate și protejate, pe carosabil, amplasarea unui număr de 50 de spații de parcare de biciclete în cele mai importante puncte ale orașului și, în termen de trei ani, lansarea unei infrastructuri complete de închiriere a bicicletelor de tip de bike-share/bike-rent, cu 15-20 puncte de distribuție.

– Refacerea prin supraînălțare a trecerilor de pietoni cu risc ridicat de accident sau acolo unde au avut loc mai multe evenimente în ultimii ani, dar în special a celor din zona unităților de învățământ.

AfisMMmonicaM

 

5. Capitală a sportului pentru toți și a culturii tradiționale

Atunci când finanțăm cultura și sportul nu trebuie să o facem din motive populiste, ci pentru a obține un real câștig pe termen lung pentru întreaga comunitate. Accentul trebuie să cadă pe cultură de performanță și sport de masă, și nu invers.

Din punct de vedere cultural, Baia Mare poate deveni marea vatră unde să se regăsească toate vetrele folclorice din Maramureș, dar și locul unde să performeze artiștii plastici, muzicienii și actorii.

Atunci când finanțăm sportul, trebuie să urmărim mai ales cultivarea unui mod de viață sănătos și activ pentru toate generațiile de băimăreni. Vom acorda o atenție specială cluburilor sportive de copii și tineret și sportului de masă, dar vom susține și sportul de performanță prin asigurarea spațiilor de antrenament și competiționale, dar și premierea performanțelor remarcabile.

În acest sens, programul nostru propune:

– Înființarea Academiei Populare și a Muzeului Viu al Maramureșului, care va reuni toți meșterii populari, artiștii și specialiștii în folclor și care va pregăti tinerii pentru practicarea meșteșugurilor tradiționale, va conserva patrimoniul cultural existent și va promova în mod organizat atracțiile turistice de ordin cultural ale Maramureșului.

– Acordarea unei burse anuale de 100 de euro pentru fiecare copil băimărean care activează legitimat în cadrul unui club sportiv, pentru asigurarea echipamentelor și antrenorilor.

– Activitatea cluburilor sportive profesioniste trebuie să se desfășoare exclusiv în mediul privat și sub administrare privată. Administrația locală va oferi echipelor profesioniste o finanțare anuală de maxim 200.000 de euro pentru fiecare echipă de primă ligă națională participantă în competiții externe și de maxim 100.000 de euro pentru echipele de primă ligă neimplicate în competiții externe. În principal, pentru echipele profesioniste de seniori, administrația locală va acoperi cu prioritate costurile de închiriere și întreținere a spațiilor de antrenament și de joc.

– Construirea a 7 noi săli de sport polivalente cu tribune de maxim 300 de locuri, pe lângă școlile generale din cartiere, pentru a asigura infrastructura tehnică a Proiectului Baia Mare – Capitala Sportului pentru copii și juniori.

– Extinderea și renovarea Sălii Polivalente pentru a ajunge la o capacitate de 5000 de locuri pe scaune.

– Modernizarea imediată a terenului de atletism de lângă Sala Polivalentă și înființarea a 3 noi spații pentru sport în aer liber și alergare în cele mai populate cartiere.

 

Călin HERȚEG și Echipa M10 pentru Baia Mare și Maramureș
Intrați în contact direct cu noi pe pagina noastră de Facebook (click aici).

 

Calin Herteg M10